Algemene voorwaarden

LEMS SCHOENEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bedankt voor uw bezoek aan www.lemsshoes.com ("de Site"), die wordt beheerd door Lems Shoes! We hopen dat u de site informatief en aangenaam vindt.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Lems Shoes met betrekking tot de site. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en Lems Shoes met betrekking tot de site. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden in strijd blijkt te zijn met de wet, dan wordt (worden) deze bepaling(en) zodanig geïnterpreteerd dat ze zo veel mogelijk de intenties van de partijen weerspiegelt (weerspiegelen), waarbij de andere bepalingen volledig van kracht blijven.

WETTELIJKE KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen van Lems Shoes kunnen op de site worden geplaatst en worden geacht binnen 30 dagen na plaatsing te zijn bezorgd. Kennisgevingen van klanten worden gedaan via e-mail, naar het adres dat wij op de site, of per eersteklas post naar ons adres op: 207 Canyon Suite 201 S Boulder, CO 80302

INHOUD EN COPYRIGHT

Alle inhoud, met inbegrip van informatie, tekst en afbeeldingen, en al het andere materiaal op de site of functies die wij op de site beschikbaar stellen (gezamenlijk "de inhoud") zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijke informatiedoeleinden. Als gebruiker hebt u het recht om de inhoud van de site te bekijken en af te drukken, op voorwaarde dat de afgedrukte inhoud uitsluitend voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt en dat elke kopie van de afgedrukte Inhoud (of een deel ervan) de volgende copyrightvermelding bevat: Copyright © 2017 Lems Shoes Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

Alle merken, producten, slogans, logo's, tekens, dienstmerken en procesnamen (gezamenlijk "Handelsmerken" genoemd) die op de site voorkomen, zijn handelsmerken van Lems Shoes. Verwijzing naar of gebruik van een Handelsmerk vereist voorafgaande schriftelijke toestemming.

GEBRUIK VAN DE SITE

De site kan andere eigendomsvermeldingen en copyrightinformatie bevatten, waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd en gevolgd. Informatie op de site kan onbedoelde onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Informatie, inclusief prijzen en beschikbaarheid van producten, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Lems Shoes en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als Lems Shoes van mening is dat het gedrag van de klant de toepasselijke wetgeving schendt of schadelijk is voor de belangen van Lems Shoes en haar dochterondernemingen.

INTERNATIONALE BESCHIKBAARHEID

Hoewel de informatie op de site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle producten of diensten die op de site worden besproken beschikbaar voor alle personen of in alle geografische locaties of rechtsgebieden. Lems Shoes behoudt zich het recht voor om de levering van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied dat wij wensen en om de hoeveelheden van producten of diensten die wij leveren te beperken. Elk aanbod voor een product of dienst in de materialen op de site is ongeldig waar verboden.

PRIVACYBELEID

Het gebruikdoor Lems Shoes van persoonlijke informatie die u ons via de site verstrekt, valt onder het privacybeleid van Lems Shoes.