Regulamin

WARUNKI UŻYTKOWANIA LEMS SHOES

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.lemsshoes.com ("Strona"), która jest obsługiwana przez Lems Shoes! Mamy nadzieję, że witryna okaże się pouczająca i przyjemna.

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Lems Shoes w odniesieniu do strony. Niniejsze Warunki użytkowania zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a Lems Shoes w odniesieniu do strony. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za sprzeczne z prawem, wówczas takie postanowienie(a) będzie(będą) interpretowane w sposób jak najwierniej odzwierciedlający intencje stron, przy czym pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

ZAWIADOMIENIA PRAWNE

Wszelkie powiadomienia ze strony Lems Shoes mogą być publikowane na stronie i będą uważane za dostarczone w ciągu 30 dni od ich wysłania. Powiadomienia od klientów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres podany przez nas na Stronie lub pocztą pierwszej klasy na nasz adres: 207 Canyon Suite 201 S Boulder, CO 80302

TREŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość, w tym informacje, tekst i grafika oraz wszystkie inne materiały zawarte na stronie lub funkcje i funkcje udostępniane przez nas na stronie (łącznie "Zawartość") są przeznaczone wyłącznie do osobistych celów informacyjnych. Jako użytkownik jesteś upoważniony do przeglądania i drukowania treści na stronie tylko pod warunkiem, że wydrukowana treść jest wykorzystywana wyłącznie do celów osobistych, a każda kopia wydrukowanej Treści (lub jej części) zawiera następującą informację o prawach autorskich: Copyright © 2017 Lems Shoes Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie marki, produkty, slogany, logo, znaki, znaki usługowe i nazwy procesów (zwane łącznie "Znakami towarowymi") pojawiające się na stronie są znakami towarowymi Lems Shoes. Odniesienie do znaku towarowego lub korzystanie z niego wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Witryna może zawierać inne informacje o prawach własności i prawach autorskich, których warunki muszą być przestrzegane. Informacje na Stronie mogą zawierać niezamierzone nieścisłości lub błędy typograficzne. Informacje, w tym ceny i dostępność produktów, mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Lems Shoes i jej spółki zależne zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli Lems Shoes uzna, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów Lems Shoes i jej spółek zależnych.

DOSTĘPNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Chociaż informacje zawarte na stronie są dostępne na całym świecie, nie wszystkie produkty lub usługi omawiane na stronie są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych lub jurysdykcjach. Lems Shoes zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostarczania naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, której sobie życzymy, oraz do ograniczenia ilości dostarczanych przez nas produktów lub usług. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług przedstawione w materiałach na stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wykorzystanie przez LemsShoes danych osobowych, które użytkownik może nam przekazać za pośrednictwem strony internetowej, podlega polityce prywatności Lems Shoes.