Polityka prywatności

FIRMA LEMS SHOES OPRACOWAŁA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, ABY POINFORMOWAĆ UŻYTKOWNIKA, W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ("WITRYNA"). ODWIEDZAJĄC WITRYNĘ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE PRAKTYKI OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

JAK LEMS SHOES CHRONI PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW JEST DLA NAS NIEZWYKLE WAŻNE. W ŻADNYM WYPADKU NIE SPRZEDAJEMY ANI NIE WYPOŻYCZAMY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONOM TRZECIM. JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ.

BEZPIECZEŃSTWO ONLINE

BEZPIECZNE ZAKUPY NA LEMSSHOES.COM

LEMS SHOES DBA O BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW I CHCE, ABY CZULI SIĘ ONI W PEŁNI BEZPIECZNIE PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA STRONIE LEMSSHOES. COM. KORZYSTAMY Z TECHNOLOGII O NAZWIE SECURE SOCKETS LAYER (SSL), KTÓRA SZYFRUJE (LUB KODUJE) POUFNE INFORMACJE PRZED ICH PRZESŁANIEM PRZEZ INTERNET.

GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

GROMADZIMY DANE OSOBOWE, KTÓRE PODAJESZ NAM PODCZAS PROCESU REJESTRACJI, TAKIE JAK IMIĘ I NAZWISKO, ADRES E-MAIL, PŁEĆ, KOD POCZTOWY I DATA URODZENIA. GROMADZIMY RÓWNIEŻ DANE OSOBOWE, GDY UŻYTKOWNIK DECYDUJE SIĘ NA KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH INNYCH FUNKCJI WITRYNY, TAKICH JAK ZAMAWIANIE PRODUKTU LUB USŁUGI OD NAS LUB NASZYCH PARTNERÓW, A TAKŻE GDY W INNY SPOSÓB DOBROWOLNIE PODAJE SWOJE DANE OSOBOWE, NA PRZYKŁAD POPRZEZ ANKIETY, KONKURSY LUB PROMOCJE ORAZ PRZESYŁANIE I/LUB PUBLIKOWANIE TREŚCI NA FORACH DYSKUSYJNYCH. GDY UŻYTKOWNIK ZDECYDUJE SIĘ SKORZYSTAĆ Z TYCH DODATKOWYCH FUNKCJI, MOŻEMY WYMAGAĆ OD NIEGO PODANIA DODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH, TAKICH JAK NUMER TELEFONU, ADRESY ROZLICZENIOWE I WYSYŁKOWE ORAZ INFORMACJE O KARCIE KREDYTOWEJ.

PONADTO ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY AUTOMATYCZNIE GROMADZIMY PEWNE INFORMACJE, KTÓRE NIE UMOŻLIWIAJĄ IDENTYFIKACJI UŻYTKOWNIKA, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WITRYNY, TAKIE JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ ODWIEDZANIA OKREŚLONYCH OBSZARÓW WITRYNY, W TYM ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIE, SYGNAŁÓW NAWIGACYJNYCH W SIECI WEB I INNYCH TECHNOLOGII. DAJE NAM TO CENNE INFORMACJE NA TEMAT DOŚWIADCZEŃ ZAKUPOWYCH KLIENTÓW I JEST WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE W CELU POPRAWY KOMFORTU KORZYSTANIA Z NASZEJ WITRYNY. WIĘKSZOŚĆ PRZEGLĄDAREK MOŻE BYĆ USTAWIONA TAK, ABY ZAPOBIEGAĆ PLIKOM COOKIE LUB POWIADAMIAĆ UŻYTKOWNIKA O ICH UMIESZCZENIU. WŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIE NIE JEST KONIECZNE DO ODWIEDZENIA NASZEJ WITRYNY, ALE BEZ NICH DOSTĘP DO NIEKTÓRYCH OBSZARÓW MOŻE BYĆ OGRANICZONY, A NIEKTÓRE FUNKCJE, W TYM FUNKCJE ZAKUPÓW, MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE.

UŻYTKOWNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA SPERSONALIZOWANYCH REKLAM (W TYM REKLAM RETARGETOWANYCH) WYŚWIETLANYCH PRZEZ NAS LUB W NASZYM IMIENIU, KLIKAJĄC NIEBIESKĄ IKONĘ, KTÓRA ZWYKLE POJAWIA SIĘ W ROGU WYŚWIETLANYCH PRZEZ NAS REKLAM I POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z PODANYMI INSTRUKCJAMI LUB KLIKAJĄC TUTAJ. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TA FUNKCJA "REZYGNACJI" JEST SPECYFICZNA DLA PRZEGLĄDARKI I OPIERA SIĘ NA "PLIKU COOKIE REZYGNACJI", DLATEGO W PRZYPADKU USUNIĘCIA PLIKÓW COOKIE LUB AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI PO REZYGNACJI KONIECZNE BĘDZIE PONOWNE WYRAŻENIE ZGODY. JEŚLI KORZYSTASZ Z PRZEGLĄDARKI SAFARI, ZAPOZNAJ SIĘ RÓWNIEŻ Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI REZYGNACJI Z TECHNOLOGII BEZ PLIKÓW COOKIE.

MOŻESZ RÓWNIEŻ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZĄ PEŁNĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI TUTAJ: HTTPS://WWW.ADROLLGROUP.COM/PRIVACY

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ UŻYTKOWNIKA W CELU WSPARCIA I USPRAWNIENIA KORZYSTANIA Z WITRYNY I JEJ FUNKCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI: REALIZACJI ZAMÓWIENIA; ZAPEWNIENIA OBSŁUGI KLIENTA; ŚLEDZENIA WYSYŁANYCH ZAPROSZEŃ E-MAIL; ORAZ W INNY SPOSÓB WSPIERANIA KORZYSTANIA Z WITRYNY I JEJ FUNKCJI. MOŻEMY RÓWNIEŻ ŚLEDZIĆ WCZEŚNIEJSZE ZAKUPY UŻYTKOWNIKA, ABY ZAPEWNIĆ MU SPERSONALIZOWANY PROFIL HISTORII ZAKUPÓW. PRZEKAZANE NAM DANE OSOBOWE ZOSTANĄ RÓWNIEŻ DODANE DO NASZYCH BAZ DANYCH I WYKORZYSTANE W PRZYSZŁEJ KOMUNIKACJI.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE CHCE OTRZYMYWAĆ TYCH COTYGODNIOWYCH WIADOMOŚCI E-MAIL, MOŻE USUNĄĆ SIĘ Z NASZEJ LISTY, LOGUJĄC SIĘ NA SWOJE KONTO I MODYFIKUJĄC OPCJE DOSTARCZANIA WIADOMOŚCI E-MAIL. REJESTRUJĄC SIĘ NA LEMSSHOES.COM, UŻYTKOWNIK AUTOMATYCZNIE SUBSKRYBUJE NASZE WIADOMOŚCI E-MAIL, ALE MOŻE Z NICH ZREZYGNOWAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

JEŚLI ZDECYDUJEMY SIĘ ZMIENIĆ NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI DLA WITRYNY, OPUBLIKUJEMY ZMIENIONĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI TUTAJ, ABY UŻYTKOWNIK ZAWSZE WIEDZIAŁ, JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY, W JAKI SPOSÓB MOŻEMY JE WYKORZYSTYWAĆ I CZY MOŻEMY JE KOMUKOLWIEK UJAWNIĆ. DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA OPUBLIKOWANĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. OSTATNIA MODYFIKACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI MIAŁA MIEJSCE 15 LISTOPADA 2017 R., CO STANOWI DATĘ WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEJ POLITYKI.