Vilkår og betingelser

LEMS SKO VILKÅR FOR BRUK

Takk for at du besøker www.lemsshoes.com ("nettstedet"), som drives av Lems Shoes! Vi håper at du finner nettstedet informativt og fornøyelig.

Disse vilkårene for bruk utgjør hele avtalen mellom deg og Lems Shoes med hensyn til nettstedet. Disse vilkårene for bruk erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og Lems Shoes med hensyn til nettstedet. Hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene viser seg å være i strid med loven, skal slike bestemmelser tolkes på en måte som så mye som mulig gjenspeiler partenes intensjoner, med de andre bestemmelsene som forblir i full kraft og virkning.

LOVLIGE MERKNADER

Alle varsler fra Lems Shoes kan legges ut på nettstedet og vil bli ansett som levert innen 30 dager etter utsendelse. Varsler fra kunder skal gjøres enten via e-post, sendt til adressen vi oppgir på nettstedet, eller med førsteklasses post til vår adresse på: 207 Canyon Suite 201 S Boulder, CO 80302

INNHOLD OG OPPHAVSRETT

Alt innhold, inkludert informasjon, tekst og grafikk, og alt annet materiale som finnes på nettstedet eller funksjoner vi gjør tilgjengelig på nettstedet (samlet kalt "innholdet"), er kun ment for personlige informasjonsformål. Som bruker er du autorisert til å se og skrive ut innholdet på nettstedet bare så lenge det utskrevne innholdet kun brukes til personlige formål, og enhver kopi av det utskrevne innholdet (eller deler av det) inneholder følgende opphavsrettsmerknad: Copyright © 2017 Lems Shoes Alle rettigheter forbeholdt.

VAREMERKER

Alle merker, produkter, slagord, logoer, tegn, servicemerker og prosessnavn (samlet referert til som "Varemerker") som vises på nettstedet er varemerker for Lems Shoes. Henvisning til eller bruk av et varemerke krever skriftlig forhåndstillatelse.

BRUK AV NETTSTEDET

Nettstedet kan inneholde andre proprietære merknader og informasjon om opphavsrett, hvis vilkår må overholdes og følges. Informasjon på nettstedet kan inneholde utilsiktede unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjon, inkludert produktpriser og tilgjengelighet, kan bli endret eller oppdatert uten varsel. Lems Shoes og dets datterselskaper forbeholder seg retten til å nekte service, avslutte kontoer og / eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, hvis Lems Shoes mener at kundens oppførsel bryter gjeldende lov eller er skadelig for interessene til Lems Shoes og dets datterselskaper.

INTERNASJONAL TILGJENGELIGHET

Selv om informasjonen på nettstedet er tilgjengelig over hele verden, er ikke alle produkter eller tjenester som diskuteres på nettstedet tilgjengelig for alle personer eller på alle geografiske steder eller jurisdiksjoner. Lems Shoes forbeholder seg retten til å begrense tilbudet av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiksjon vi ønsker det, og å begrense mengdene av produkter eller tjenester som vi tilbyr. Ethvert tilbud om produkter eller tjenester som er gjort i materialet på nettstedet er ugyldig der det er forbudt.

PERSONVERNPOLITIKK

Lems Shoes bruk av personlig informasjon som du kan sende til oss gjennom nettstedet, styres av Lems Shoes personvernregler.